News
     »

Test 1

2023-09-27

Test 111
/123_SITE/123_images/news.175-0.any.3025-200.png

Test 2

2023-09-27

Test 222
/123_SITE/123_images/news.176-0.any.1827667.png

Test 3

2023-09-27

Test 333

Հայաստանի Հարապետության Անկախության Օր 21.09.2023

2023-09-21

Սիրելի զբոսավարներ բավական դժվար է մեր իրականության սարսափելի, անընդունելի դեպքերի ֆոնին շնորհավորել Հայաստանի 3րդ Հանրապետության 32-ամյա տարելիցի առթիվ։ Բայց անտեսել ու չհիշել այս օրը, կնշանակի արհամարել ու մոռանալ Հայաստանի և Արցախի անկախության, ապրելու իրավունքի համար իրենց ամենաթանկը՝ կյանքը զոհաբերած հերոսներին։ Հայաստանի 3-րդ Հանրապետությունը դեռ երիտասարդ է, բայց ոչ պատանի։ Հիմա և միշտ մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է հայրենիքը խորապես ճանաչելու, այն ավելի քան երբևէ սիրելու ու պահպանելու պատասխանատու գործում լինի միասնական, վճռական, ողջամիտ և տոկուն։ Խորագետ եղեք, եթե չեք ապա դարձեք։ Բազմիցս ենք նշել, որ զբոսավարի աշխատանքը հատկապես մեր իրավիճակում գտնվեղ երկրում կապ ունի Ազգային Անվտանգության հետ։ Ուստի միշտ արթուն պահեք ձեր միտքը, իսկ խոսքը կշռադատված, միտված Հայրենիքի պաշտպանությանը։ Գործե՛ք, հանուն միացյալ Հայաստանի։
Գործն է անմահ, լա՛վ իմացեք,
Որ խոսվում է դարեդար,
Երնե՜կ նըրան, որ իր գործով
Կապրի անվերջ, անդադար։

Հովհաննես Թումանյան, 1902թ.

International Day of Peace 21.09.2023

2023-09-21

The AGG congratulates all our colleagues from all the countries on the International Day of Peace. You probably know that on September 19, 2023, Azerbaijan, having coordinated its actions with Russia and Turkey, began sequential military operations against the Armenian nation.

We remind that the UN General Assembly has declared September 21 as a day devoted to strengthening the ideals of Peace through observing 24 hours of non-violence and cease-fire. However, military actions are going on up to this day.

Tourist guides from Azerbaijan, being also members of the WFTGA, conduct anti-Armenian hate propaganda during their excursions, what our tourists repeatedly tell us about.

We expect from all our colleagues, regardless of their country of residence, a professional approach that implies our personal and collective responsibility for strengthening peace.

Once again we wish everyone peace and prosperity.