News
 «    »

Ապրիլի 7

2021-04-07

Կինը՝ մայրության գրավականն է,
Մայրը՝ տիեզերական գեղեցկության։
Սիրելի մայրեր, օրհնյալ եք ու Սուրբ, և հաղորդակից աստվածային Արարչությանը։

Սուրբ Զատիկ

2021-04-04

Քրիստոս հարյավ ի մեռելոց,
Օրհնյալ է Հարությունը Քրիստոսի։

ՄԱՀԱԶԴ

2021-03-31

ԵՍ ԵԿԵԼ ԵՄ ԴԱՐԵՐԻՑ ՈՒ ԳՆՈՒՄ ԵՄ ՀԱՂԹԱԿԱՆ
ԴԵՊԻ ԴԱՐԵՐԸ ՆՈՐԻՑ՝ ԴԵՊԻ ՎԱՌՎՈՂ ԱՊԱԳԱՆ։ Ե.Չ.


Երկրային կյանքից հեռացել է Արցախի ազգային հերոս, գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը։ Կոմանդոսի կորուստը մեծ ցավ է յուրաքանչյուրիս համար։ Բոլորիս կողմից սիրելի, հարգելի Արկադի Տեր-Թադևոսյանը մեր իրականության բացառիկ ռազմական գործիչներից է ում անունը բնութագրվում է արժանապատվություն և համեստություն մարդկային որակներով և իհարկե Շուշիի ազատագրման ու Արցախի ազատամարտի հաղթանակով։

Ցավակցություն բոլորիս

WFTGA VIRTUAL CONERENCE 2021

2021-03-08

AGG PARTICIPATION ON WFTGA VIRTUAL CONERENCE 2021.03.04-06 - DAY | SOCIAL DAY

The final session for Day 3 was all about fun and sharing! Attendees were encouraged to join their WFTGA family members in one of several social engagement activities.
Some of the activities included:
• AT HOME SHOW AND TELL
• DRESS TO IMPRESS
• HOW TO MAKE THE ULTIMATE SANDWICH
• EASTER TRADITIONS
• YOUR MOST MEMORABLE ANECDOTE FROM TOUR
THANK YOU to everyone for your fantastic contributions. It was a wonderful time of rest after three busy days online!

INTERNATIONAL TOURIST GUIDE DAY

2021-02-21

Dear tourist guides, colleagues, the Armenian Guild of Guides congratulates all of you on your professional holiday.
This year, the International Guide Day is celebrated for the 35th time. In the context of the global tourism crisis, despite the fact that many of us are unemployed, we continue, to the best of our ability, to travel, self-train, teach and help each other. Now, more than ever, the profession of a tourist guide faces important and complex tasks.
Stay together and be healthy in mind, heart and soul.
Life goes on! Tourism must go on!