News
 «    »

Geghard monastery

2020-12-27

Hard times are like winter: they come and go.
The last Sunday of the year 2020


We are together.
/123_SITE/123_images/news.148-0.any.Geghard 27.12.20.jpg/123_SITE/123_images/news.148-1.any.Geghard1 27.12.20.jpg/123_SITE/123_images/news.148-2.any.Geghard4 27.12.20.jpg/123_SITE/123_images/news.148-3.any.Geghard10 27.12.20.jpg

Տարեդարձ

2020-11-25

Ազգի պաշտպանությունը կին-տղամարդ չի ճանաչում, թեկուզ մահակով՝ պետք է մեր երկիրը պահենք։

Մոնթե Մելքոնյան

TO ALL PEOPLE OF GOOD WILL

2020-10-01

This is not the question of Armenia or Azerbaijan as perpetuated by the mass media. Nor is this is a question of Russia and Turkey, or the European Union and the USA.

We speak about the mountainous Kharabakh region which is not a deserted territory. People live there no matter which nationality they are. All people have the right to freedom. The population of Kharabakh wants to be free. They want to be able to decide their own destiny not live under someone else’s yoke.

These people deserve the highest recognition, because despite the oil-dollars of Azerbaijan used to spread misinformation about Nagorno Kharabagh and its ambitions, the population of Kharabakh strongly uphold their right to freedom. All this is in a situation which would have lead to despair amongst other peoples for whom Freedom is of lesser value. “Better to die standing than to live kneeling!”

If you stand for Freedom, you stand for Nagorno Kharabakh. It is impossible to stand for personal Freedom, but be against the people of Kharabakh.

In this aspect Azerbaijan is the aggressor. If you accept this you can stop depending on false information and can judge with your conscience. No one should be forced to act against their conscience. No one should be manipulated to act against their conscience. This is more damaging than Covid.

Have a long and fruitful life!


See in more languages
https://www.facebook.com/armenianguidesguild/posts/931730747339010?__tn__=K-R

World Tourism Day 27.09.2020

2020-09-27

Armenian Guides Guild is sending warmest congratulations on World Tourism Day and highlights the important role of Tourism in intercultural communication and stability all over the world.
We wish our guests and tourists the wonderful world again, safe, healthy without COVID-19 and peaceful, in both urban and rural parts throughout the world, including Republic of Artsakh (Nagorno-Karabakh). While peaceful villagers there were picking up crops in the fields and farms, “Early this morning, the Azerbaijani side launched missile attacks along the entire line of contact targeting also the peaceful settlements, including the capital Stepanakert.” (Statement by the Ministry of Foreign Affairs of Armenia, 27 September 2020)
https://www.mfa.am/en/interviews-articles-and-comments/2020/09/27/mfa_st_nk/10462

Armenian Guides Guild condemns any kind of aggression, risking the lives of the peaceful people.
Wish peace and sustainable tourism!
/123_SITE/123_images/news.143-0.any.Eiwk8LLWkAYv9Zb.png

Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության անկախության 29-րդ տարելիցը

2020-09-21

Գիլդիան նշում է Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնը շատ սիրելի Զառա Կարապետյանի հետ, ընտանեկան համով, հոտով, ջերմ միջավայրում, Արցախ կատարած այցի հիշողությունները թարմացնելով և ապագայի նկատմամբ հետաքրքիր ծրագրեր կազմելով։
/123_SITE/123_images/news.142-0.any.Tasty Guest House .jpg/123_SITE/123_images/news.142-1.any.119993665_370915637272991_7924062652582101879_n.jpg/123_SITE/123_images/news.142-2.any.120018403_314251339872757_7978733477874109231_n.jpg/123_SITE/123_images/news.142-3.any.120109648_331245944644586_4155236775779612482_n.jpg