WFTGA Training Center
 «    

2018թ. HOT դասընթաց նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին

2018թ. նոյեմբերի 22-28-ը կենտրոնում անցկացվեց HOT դասընթաց հայերեն լեզվով։ Թրեյնինգին մասնակցեցին զբոսավարներ Հայաստանից, որոնց թվում էին նաև ներգաղթյալներ Սիրիայից։ Դասընթացը վարեց միջազգային թրեյներ Նաիրա Սուքիասյանը։ Նրան օգնեց ազգային թրեյներ Կարինե Հակոբյանը։

Դասընթացի մասնակիցներն էին՝
1. Գոհար Աթրոյան, Հայաստան
2. Անուշ Գասպարյան, Հայաստան
3. Րաֆֆի Հալաջիան, Հայաստան, Սիրիա
4. Խաչիգ Ջոզիկիան, Հայաստան,Սիրիա
5. Աիդա Կարապետյան, Հայաստան
6. Հասմիկ Մանուկյան, Հայաստան
7. Մերի Պատվականյան, Հայաստան
8. Լուսինե Թորոսյան, Հայաստան
9. Լևոն Մազմանյան, Հայաստան
10. Նաիրա Եղիազարյան, Հայաստան, Սիրիա