Դառնալ Անդամ

Գիլդիայի անդամ դառնալու համար հարկավոր է ՀԶԳ վարչությանը ներկայացնել.

ա) գրավոր (կամ էլեկտրոնային) դիմում
բ) ինքնակենսագրություն (CV)
գ) անձնագրի պատճեն
դ) երկու լուսանկար (3x4)

Ցանկալի է դիմումը ներկայացնելուց առաջ հանգամանորեն ծանոթանալ գիդի (զբոսավարի) վարքագծի կանոններին՝ ՊԱՏՎԻ ԿՈԴԵՔՍ-ին ինչպես նաև ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ և ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ-ին: